اهمیت خودشناسی به عنوان مقدمه سرمایه گذاری

آموزش سرمایه گذاری در بورس

تبیین رابطه ی ریسک و بازده و اهمیت خودشناسی به عنوان مقدمه ی سرمایه گذاری در بورس

در درس قبل به مفهوم ریسک و بازده پرداختیم. بایک مثال ساده گفتیم که بین ریسک و بازده رابطه ی مستقیمی وجود دارد. یعنی پذیرش ریسک بیشتر از سوی یک سرمایه گذار به معنای انتظار وی برای کسب بازدهی بالاتر است و در مقابل پذیرش ریسک کمتر از سوی سرمایه گذار به این معنی است که به کسب بازدهی پایین تر رضایت دارد.

توجه داشته باشید که همه ی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می گیرد. به خاطر این که از یک سو سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن بازده خودشون از سرمایه گذاری هستند و از سوی دیگر به علت شرایط عدم اطمینان که بر بخش بزرگی از فضای سرمایه گذاری حاکم است با ریسک مواجه اند. با این اوصاف آن چیزی که بسیار اهمیت دارداین است که سرمایه گذار براساس میزان ریسک پذیری خودش گزینه های مناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب کند. افرادی که تحمل پذیرش ریسک را دارند می توانند مستقیما اقدام به خرید سهام کنند. ولی به کسانی که تحمل پذیرش ریسک را ندارندتوصیه نمی شود که مستقیما سهام بخرند زیرا قیمت سهام همواره در حال نوسان است و سود تضمین شده ای به آن ها تعلق نمی گیرد.

برای چنین افرادی سرمایه گذاری بدون ریسک مناسب است که نمونه ی آن خرید اوراق مشارکت است. حتما می دانید که سود اوراق مشارکت به فرد پرداخت می شود و هیچ گونه ریسکی نسبت به کاهش سود و یا از دست رفتن اصل سرمایه وجود ندارد. بنابراین شاید بتوان گفت اولین مهمترین گام برای سرمایه گذاری در بورس شناخت کافی از ویژگی های فردی و تصمیم گیری براساس این ویژگی هاست.

نکته ای که باید به آن اشاره بشود این است که امروز خوشبختانه  در بورس برای همه ی افراد با سطوح مختلف ریسک پذیری امکان سرمایه گذاری وجود داردیعنی حتی افراد بسیار ریسک گریز، افراد بسیار ریسک پذیر و افرادی که در بین این طیف سطوح ریسک پذیری متفاوتی دارند همگی می توانند با انتخاب شیوه ی مطلوب خودشان اقدام به سرمایه گذاری در بورس کنند. سرمایه گذاری که به طور کامل منطبق بر ویژگی های فردی آن ها باشد.

البته باید توجه داشته باشیم که راه های بسیار زیادی هم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس وجود دارد که در آینده به آن ها اشاره خواهیم کرد. درس بعدی به تفاوت سرمایه گذاران ریسک پذیر و ریسک گریز می پردازد.

آموزش سهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *