بهبود وضع مالی با 10 توصیه

بهبود وضع مالی

بهبود وضع مالیبهبود وضع مالی با 10 توصیه

براي بهبود وضع مالی تان چه كارهايي انجام داديد؟ آيا به دوران بازنشستگي تان فكر كرده ايد؟ آيا توانستيد پس اندازي براي اينده تان داشته باشيد؟

اكثريت مردم فقط به اندازهي پرداخت يك هزينه ي پيشبيني نشده با خط فقر فاصله دارند. در حقيقت، طبق يك بررسي اگر 62 درصد بزرگسالان حقوق يك ماهشان را دريافت نكنند، بيخانمان ميشوند. غير از اين تعداد، فقط 58 درصد آدمها معتقدند ميتوانند در شرايط اضطراري 500 دلار را با صرفهجويي در هزينههاي ديگر، يا با استفاده از كارت اعتباري يا قرض گرفتن از خانواده يا دوستان تامين كنند. به عبارت ديگر، آدمهاي بسياري وجود دارند كه درحالحاضر هيچگونه چتر نجاتي
ندارند.
براي آنكه از ماندن يا افتادن در چنين دامي جلوگيري كنيد، لازم است به دقت به شرايط مالي تان بنگريد و براي 10 توصيه براي بهبود وضع مالی تان اندكي سبك زندگيتان را نيز تغيير دهيد. خوشبختانه، اين كار آنقدرها هم كه خيلي از آدمها از آن ميترسند، سخت و دشوار نيست. با اجراي فقط چند پيشنهادهاي زير، احتمالا ميتوانيد حساب پسانداز خوبي داشته باشيد و به شكل موثر براي دوران بازنشستگيتان برنامه ريزي كنيدو در نتيجه با بهبود وضع مالی تان از وضع مالي خوبي برخوردار شويد.

1با دقت صورتحسابهايتان را بررسي كنيد .

اولین روش بهبود وضع مالی بررسی صورتحساب هاست. آيا تاكنون با دقت كامل صورتحسابهايتان را بررسي كردهايد؟ اگر مانند بسياري از آدمهای ديگر باشيد، احتمالا بدون توجه چنداني به نرخ سود يا اشتباهات احتمالي، مبلغ را براي هر صورتحساب پرداخت ميكنيد. با بررسي صورتحسابهايتان ميتوانيد مطمئن شويد بروز اشتباه در محاسبه ي صورتحسابهايتان باعث افزايش هزينه هايتان نشده است. به علاوه، حسابرسي صورتحسابها شما را قادر ميسازد ياد بگيريد با اضافه كردن 10 دلار به پرداختهاي اعتباريتان در طولاني مدت چه مقدار پول ميتوانيد پسانداز كنيد.

2از شر هزينه هاي اضافه خلاص شويد .

همه ي ما ميتوانيم تصميم بگيريم چگونه پول هايمان را خرج كنيم، و بيشتر ما حداقل يكي دو بار دچار اشتباهات خطير شده ايم. براي مثال، شايد بخواهيد هيكلِ  ورزشكاري داشته باشيد و تصميم ميگيريد ماهي يك بار به باشگاه برويد و مرتبا تصميم ميگيريد جلساتتان را بيشتر كنيد، ولي با پرداخت ماهيانه ي اين هزينه، اصلا تصميم مالي خوبي نگرفته ايد. اگر خريد و استفاده از يك چيز برايتان ضروري نيست، بهترين تصميم اين است كه از شر هزينه هاي غيرضروري خلاص شويد. بايد به برخي هزينه هاي نامعقول – مانند هزينه ي نوشيدني كه از صورتحساب ماهيانه ي برقتان بيشتر ميشود – هوشمندانه نگاه كنيد. اگر هميشه در پس انداز پول يا پرداخت به موقعِ صورتحساب هايتان دچار سختي هستيد، بايد تصميمات سخت بگيريد و چيزهايي را كه عملا به هيچ دردتان نميخورند، كم يا به طور كلي حذف كنيد.

3با طلبكاران در مورد شرايط بازپرداخت دوباره مذاكره كنيد .

بسياري آدم ها به اشتباه فكر مي كنند نرخ سود و شرايط بازپرداخت برايشان مثل وحيِ منزل است. در حاليكه در حقيقت هميشه ميتوانيد طلبكارانتان را فرا بخوانيد و تصميم به مذاكرهي مجدد بگيريد. هرچند در برخي موارد، اين ترفند سودي برايتان در پي ندارد. به طور كلي، طلبكاران معمولا ترجيح ميدهند با آدمهايي كار كنند كه هميشه قسطهايشان را به موقع مي پردازند و فقط براي بهبود بخشيدن به شرايط بازپرداختها، درخواست تغيير موقتي يا دائم در شرايط قرارداد مي كنند.

4با دقت گزينه هاي تجاريتان را بررسي كنيد .

گزينه هاي تجاري متعددي وجود دارند كه به پس انداز دوران بازنشستگي تان كمك مي كنند، ولي بايد پيش از اقدام به سرمايه گذاريهاي بزرگ با دقت همه ي جوانب را بررسي كنيد. بازار بورس ميتواند كاملا غيرقابل پيشبيني باشد، ولي برخي سهامها باثبات تر هستند يا احتمال بازگشت سريعشان بيشتر است. مطالعه ي روند بازار و مشاوره با كارگزار باتجربه ميتواند در اتخاذ تصميمِ بهتر كمكتان كند. اختيارنامه هاي سهام دودويي روشهاي مطمئن ديگري هستند كه خيلي آدمها از آنها بي اطلاعند. به طور خلاصه،اختيارنامه هاي سهام دودويي اين امكان را به شما ميدهند نه تنها مشغول خريد و فروش سهام، جفتهاي ارز، خريد و فروش كالا و شاخصهاي بازار شويد، بلكه همچنين بتوانيد در يك دورهي زمانيِ خاص شرايطشان را پيشبيني كنيد. اگر پيشبيني هايتان دقيق باشد، سود بسيار دلچسبي نصيبتان ميشود. البته در صورتي كه حدس هايتان اشتباه از آب درآمدند، براي پيشگيري از زيان مالي هنگفت ميتوانيد از روشهاي محافظت در برابر زيان استفاده كنيد. به عبارت ديگر، اختيارنامه هاي سهام دودويي ميتوانند راه مطمئني براي موفقيت و به دست آوردن پول اضافه از حساب پس اندازتان باشند.

5استفاده از سرمايه گذاريهاي پربازده .

سرمايه گذاري هاي پربازده نسبت به اوراق خزانه با نرخ سود بسيار اندك، داراي ريسك بيشتري هستند، ولي به اين معني نيست كه نميتوانيد سودي از آن كسب كنيد. هر قدر جوانتر باشيد، قمار كردن در سرمايه گذاريهاي واقعيِ پربازده برايتان امن تر است، زيرا در صورت برخورد با ضرر و زيان، زمانِ كافي براي بازيابي خودتان خواهيد داشت. لطفا دقت كنيد اين نوع سرمايه گذاري براي آدمهايي كه پس انداز اندكي دارند و نميخواهند همه چيزشان را سرمايه گذاري كنند مناسب نيست. اگر 10 تا 20 درصد پس اندازتان را در سرمايه گذاريهاي پربازده با پيشينه ي نسبتا مطمئن وارد كنيد، در آخر ميتوانيد نسبت به راههاي امن تر به سود بيشتري دست يابيد.

6طرحهاي بازنشستگي تان را بهينه كنيد .

طرح بازنشستگي تان به ويژه اگر رييس اداره تان، طرحهاي محدودي پيش رويتان بگذارد، بسيار گيج كننده است. با اين حال وقتي نگاهي به شرايط متزلزل بازار بورس مياندازيد، سرمايه گذاري در آنجا نيز بسيار ترسناك به نظر ميرسد. به جاي فرار كردن از فرصتهاي سرمايه گذاري، اندكي زمان صرف كنيد و به دقت گزينه هايتان را بررسي كنيد. ممكن است احساس كنيد طرح بازنشستگي كه به آدمهاي هم سن و سالتان ارائه ميشود، مناسبتان نباشد. البته با اينكه چنين طرحهايي پول زيادي نصيبتان نميكنند، ولي ريسك از دست دادن پول را برايتان به حداقل ميرسانند.

7برنامه ي پس انداز هفتگي داشته باشيد .

فقط در يك سال، ميتوانيد آنقدر پس انداز داشته باشيد كه با يك هزينه ي 500 دلاريِ پيشبيني نشده، فاجعه اي برايتان رخ ندهد. فقط با هفتهاي 10 دلار، پس از يك سال ميتوانيد حساب پس اندازي به اندازهي 520 دلار داشته باشيد. اين برنامه شايد براي آدمهايي كه هر ماه زندگيشان را بر اساس حقوق اندكشان ميگذرانند، غيرقابل اجرا باشد، ولي قطعا ميتوانيد با اولويت بندي هزينه ها و حذف كردنِ هزينه هاي غيرضروري، اين كار را انجام دهيد. این یکی از مهمترین روش های بهبود وضع مالی است.

8حساب درآمد و خرج دقيقي داشته باشيد .

طبق نظرسنجي گالاپ، 68 درصد امريكايي ها حساب دقيقي بر دخل و خرجشان ندارند و نميتوانند هزينه هايشان را مديريت كنند. اين بزرگترين اشتباهي است كه به شدت ميتواند توانايی تان را براي پيگيريِ بهبود وضع مالی تان كم كند. به جاي آنكه بدون هيچ فكر در مورد بهبود وضع مالی تان، پولتان را خرج كنيد، بايد بنشينيد و ماهانه درآمد و خرجتان را محاسبه كنيد. اين حساب و كتاب بايد شامل همه چيز از جمله هزينه هاي اصلي تا خريدهاي كوچك باشد. با اين كار، ميتوانيد واقعا بر خرجهايتان نظارت داشته باشيد، و راحتتر هزينه هاي غيرمعقولتان را حذف كنيد. به صورت منظم بر اين حسابها نظارت كنيد و هر چند وقت يك بار اعداد و ارقاماش را به روز كنيد؛ اين قطعا بهترين راهي است كه ميتوانيد جلوي هزينه های اضافي را بگيريد.

9دنبال سرگرمي های رايگان يا ارزان باشید .

همه ي ما نياز به سرگرمي يا راهي براي خالي كردن انرژی و احساسات منفي مان داريم. برخي از ما، اين كار را از طريق تماشاي تلويزيون انجام ميدهيم. به صورت ميانگين هزينه ی شبكه های تلويزيونی به 99 دلار ميرسد، و قطعا راه خوبي براي صرفه جویی نيست. در عوض، ميتوانيد از طرق رايگان نظير نتفليكس يا هولو استفاده كنيد. براي صرفه جويي در هزينه ها، ميتوانيد از فيلمها و برنامه های تلويزيونی مجانی لذت ببريد. پياده روي و بسياری فعاليتهای فيزیکی ديگر نيز روشهای مجاني و ارزانقيمتي هستند كه ميتوانيد اوقات فراغتتان را با آنها پر كنيد و از فوايد سلامتيشان نيز بهره ببريد. اگر ترجيح ميدهيم در منزل بمانيم و كار آرامتري انجام دهيد، با وبگاه فقط با ماهي 9 دلار ميتوانيد به بينهايت كتاب رايانه ای و مصور دسترسي پيدا كنيد. نقاشي و طراحي نيز از scribd.com جمله سرگرميهاي محبوبي است كه فقط با پرداخت اندكي هزينه ی اوليه، ميتوانيد از ساعتها سرگرمي ارزانقيمت لذت ببريد.

10 اهداف شخصيتان را اولويت بندي كنيد .

آخرین روش پیشنهادی جهت بهبود وضع مالی نیز اولویت بندی اهداف شخصی است. همهي ما در كنار اينكه آرزو ميكنيم كارمان به بيمارستان نكشد، و اگر اين  اتفاق بيفتد، ورشكستمان نكنند، گاهي اهداف شخصي هم داريم .اولويتبنديِ اين اهداف ميتواند در خرج كردنِ هوشمندانه ترِ پولهايمان به ما كمك كنند. به عنوان مثال،
برخي آدمها عادت دارند روزانه در كافيشاپ قهوه ی اسپرسو بخورند، ولي هميشه افسوس ميخورند نمي توانند هر ماه به ماساژدرماني بروند. اگر كاهش استرس و بهبود سلامتي يكي از اهداف شخصي آن فرد باشد، بنابراين تصميم معقولانه اين است كه اسپرسو روزانه اش را متوقف و در عوض براي ماساژِ ماهانه پول جمع كند. به خاطر داشته باشيد، هميشه ميتوانيد در منزل با قيمت بسيار ارزانتر قهوه بخوريد. با اين كار ميتوانيد روزانه بدون از دست رفتن اهدافتان، پول جمع كنيد. مهم نيست اهداف شخصيتان چه باشد، اگر با هزينههاي روزانه تان هوشمندانه تر برخورد كنيد، حتما ميتوانيد به آنها دست پيدا كنيد.

آموزش فورکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *