شناخت و مقدمه بر بازار فارکس و ارز بین الملل

شناخت بازارهاي مالی

 

بازارهاي جهانی

بحث بازارهاي جهانی رو شروع میکنیم با فرض اینکه همه دوستان در بورس فعالیت دارند و با نرم افزار متاتریدر آشنایی هستند.

ورود به هر بازار بورسی شرایط اولیه اي دارد که بازار جهانی نیز از آنها مستثنی نیست.یک شناخت نسبی به بازار پیدا

میکنید،دانش لازم را کسب میکنید،کد معاملاتی میگیرید و شروع به معامله و کسب تجربه میکنید.

همین مراحل را براي ورود به بازار جهانی طی میکنیم .فقط بازارهایمان با هم متفاوت هستند اما ابزارها یکی هستند.یک بازارآنلاین و نرم افزاري که امکان معامله را برایمان فراهم میکند. اگر تعریفی از بازار بخواهیم داشته باشیم،یک بازار یا مارکت با وجود یک فروشنده و یک خریدار که بر سر ارزش یک کالا توافق میکنند شکل میگیرد و با تعدد فروشندگان و خریداران در شرایط مختلف شاهد سقف و کف قیمت ،مازاد عرضه و تقاضا خواهیم بود. یکی از جذابیت هاي بازارجهانی به این خاطر است که بازاري کاراست و اینکه بازار کارا چیست و چه ویژیگی هایی دارد.

بازار کارا

بازار کارا به بازاري گفته میشود که در آن قیمت ارکان قابل معامله ،منعکس کننده ي کلیه اطلاعات موجود در بازار باشد.

ویژگیها:

 1. اطلاعات بطور گسترده در بازار منتشر میشود.
 2. هیچکس نتواند بازده غیر عادي بدست بیاورد.
 3. مملو از متخصصین،خریداران و فروشندگان
 4. قیمت بازار نزدیک قیمت ذاتی (قیمت واقعی) ست.

در یک جمله در بازار کارا همه چیز در قیمت نهفته است. این ویژیگی باعث میشه که شرایط براي همه معامله گران یکسان باشد و برتري بین معامله گران نباشد.

نگاهی دقیقتر به بازار جهانی وآشنایی با انواع بورسهاي بین المللی

Stock 1.بازار سهام

بازاري است که معامله گران با سرمایه گذاري و خرید سهم یا سهامی از یک شرکت یا (Stock Market) بازار سهام یا

مجموعه اي از شرکت ها و کارخانه ها در سود و زیان تفاوت قیمت سهام آن بنگاه اقتصادي و یا در سود و زیان حاصل از

فعالیت آن بنگاه شریک می شوند. نمونه این بورس، بورس اوراق بهادار تهران و سهام شرکت هاي داخل آن می باشد.

Commodity 2. بازار کالاها

شامل بورس هایی است که قیمت تبادلات کالاها به صورت جهانی یا منطقه اي بر (Commodity Market) بازار کالا یا

اساس عرضه و تقاضا ارزش گذاري می شود .بورس هاي کالا به سه دسته عمده تقسیم می شود.

طلا، نقره، سیمان، فلزات و غیره Hard

آب پرتقال، قهوه، اقلام خوراکی و غیره Soft-

نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و غیره Energy

Bond Market 3. اوراق بهادار

اوراق مشارکتی که اغلب از طرف دولت ها براي مشارکت مردم و جذب سرمایه هاي (Bond Market) بازار اوراق قرضه

آنها براي طرح هاي سودآور جذب می شود. مانند اوراق مشارکت وزارت خانه ها در ایران

Foreign Exchange 4.بازار تبادلات ارزي – مبادلات ارز

بازاري که در آن مانند بورس هاي فوق الذکر، ارزش گذاري پول (Foreign Exchange) بازار تبادلات ارزي مبادلات ارز

ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها سنجیده می شود. مانند نرخ برابري دلار به ریال یا یورو به دلار.

که به معنی تبادل پول خارجی Foreign Exchange اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه (FOREX) فارکس به انگلیسی

نامید . « دادوستد ارز » را می توان FOREX است. به پول خارجی در زبان فارسی ارز گفته میشود بنابر این

که حجمی از این این تبادلها به منظور خرید و فروش کالا « تبدیل یک ارز به ارز دیگر است » ،« دادوستد » سادهترین تعریف براي

و یا خدمات شرکتها و یا دولتها، هزینههاي سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایهگذاري اشخاص یا بنگاهها در کشور مورد

ارز میباشد. البته بیشترین حجم تبادلهاي ارزي با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام میگیرد. استفاده

در بازار تبادل ارز جهان تمامی بانکها (اعم از تجاري و مرکزي و سرمایهگذاري)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکتهاي چند ملیتی،

تاجران، شرکت هاي بیمه، شرکتهاي صادرات و واردات، صندوقهاي باز نشستگی، سفته بازها و اشخاص حقیقی در آن ارزهاي

مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را دادوستدمیکنند.

مثال:فرض کنید قصد سفر به اروپا را دارید و براي این سفر لازم است که یورو همراه خود داشته باشید.به صرافی می روید و نرخ

4000 تومان براي هر یورو را میگیرید و با پرداخت 400 میلیون ریال یا 40 میلیون تومان ، 10000 یورو می خرید.پس شما ریال

می فروشید ویورو می خرید.

از سفر برمیگردید با 1000 یورو باقیمانده.به صرافی می روید و صراف با نرخ هر یورو 3800 تومان یورو را از شما خریده و 3

میلیون و هشتصدهزار تومان به شما پرداخت میکند.اینبار شما یورو فروخته اید و ریال خریدید.این یک معامله ي فارکسی یا تبادل

ارز است.

تاریخچه پول و تبدیل پول

پیش از پیدایش پول، عمل مبادله بصورت مبادله مستقیم کالا با کالا و خدمات صورت میپذیرفت. در ایران غلات، در تبت بسته

چاي، در ویرجینیا بسته تنباکو، در حبشه بسته فلفل و نمک، در روسیه پوست سمور و در حوالی مدیترانه گوسفند ب هعنوان

معیارهاي سنجش و واحدهاي ارزش به حساب میآمدند. اما به دلیل مشکلاتی نظیر پرحجم بودن یا فاسد شدن به تدریج سکه هاي

فلزي به عنوان معیار ارزش مورد استفاده قرار گرفت. کمکم نقل و انتقال سکه هاي فلزي نیز مشکل بنظر می رسید و زمینه براي

ایجاد پول کاغذي یا اسکناس فراهم گردید. اولین بانک مدرنی که به طور رسمی به انتشار و رواج اسکناس اقدام نمود بانک

انگلستان بود.

از نظر علم اقتصاد براي پول سه کارکرد مشخصوجود دارد:

به عنوان معیار ارزش ·

به عنوان وسیله مبادله ·

به عنوان وسیلهاي براي ذخیره ارزش ·

از زمانی که اسکناس جاي خود را در اقتصاد باز کرد براي مدت زیادي منتشر کنندگان آن معادل ارزش اسمی آن طلا نگهداري

میکردند. این نظام سه رکن اصلی داشت:

پول رایج کشور نرخ برابري ثابتی به طلا داشت. ·

بانکهاي مرکزي فقط در برابر ورود طلا به کشور و یا خروج آن از کشور مجاز بودند حجم اسکناس منتشره را براساس ·

نرخ برابري ثابتی تغییر دهند.

ورود و خروج طلا از کشور آزادانه صورت میگرفت و بر این اساس کلیه ارزهاي جهان نرخ برابري ثابتی با یکدیگر و با ·

طلا داشتند.

وقوع جنگ جهانی اول و رکود بزرگ اقتصادي و نیاز کشورها به اسکناس بیشتر براي تامین منابع مالی جنگ باعث فروپاشی این

نظام شد.

عرضه و رونق پول کاغذي تورم و بی ثباتی سیاسی و اقتصادي را به دنبال داشت. بنابراین نظارت ارزي بین دولتها را می طلبید.

پس از جنگ جهانی دوم دولتها جهت بازسازي اقتصاد کشورشان تصمیم گرفتند تا با ثابت نگهداشتن قیمت ارزها نسبت به دلار

آمریکا با آرامش و آسودگی خیال به تحکیم مبادلات تجاري بین خود بپردازند. اما این مورد نیز تا سال 1971 بیشتر دوام نداشت

(به دلیل مواجه شدن امریکا با کسري موازنه تجاري) پس از آن، بنابر شرایط خاص جهان قرار بر این شد که ارزها آزادانه در قبال

یکدیگر مبادله شوند و قیمت یک ارز با توجه به عرضه و تقاضاي بازار تعیین شود نه به واسطه سیاست دولتها. پس از آن، بانک ها

که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهاي خارجی بودند، به فکر مدیریت منابع ارزي خود افتادند و به همین

جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بوسیله آن بتوانند ارزهایی که فکر میکردند در آینده ارزش بیشتري خواهند داشت

را تهیه و آنهایی را که فکر میکردند ارزش خود را از دست خواهند داد به واسطه این جریان بفروشند. لذا به خاطر اینکه هر بانکی

استراتژي خاص خود را دنبال میکرد، جریانی به نام ((بازار تبادل ارزهای خارجی)) ایجاد شد.

کشورها میتوانند به روشهاي زیر نرخ تبادل ارز خود را مشخص کنند:

سیستم نرخ تبادل شناور که در آن ارز، جایگاه خود را در بازار به واسطه توازن یا عدم توازن نیروهاي عرضه و تقاضا ·

می یابد.

یک سیستم ثابت نرخ تبادلات که در آن ارزش ارز توسط دولت یا بانک مرکزي مشخص میشود. ·

سیستمی که ترکیبی از نرخ شناور و نرخ ثابت دولتی است و احتمال دخالت دولت به هدف کنترل نرخ آن ارز نیز به کرات ·

وجود دارد.

قابل ذکر است در نظام شناور ارز، عرضه و تقاضاي ارز تعیین کننده قیمت آن ارز میباشد. بنابراین افزایش عرضه یا کاهش تقاضا

یک ارز در بازار موجب کاهش قیمت و افزایش تقاضا یا کاهش عرضه موجب افزایش قیمت ارز مورد معامله میشود. بانک هایی که

قصد داشتند حداکثر بهره وري را از شناور بودن نرخ ارزها بدست آورند فعالانه به تجارت با یکدیگر پرداخته و در نتیجه این

تحولات یک بازار بین بانکی بسیار بزرگ ایجاد شد. طبیعتا بًازاري که ارزش معاملات روزانه اش به بیش از پنج تریلیون دلار آمریکا

میرسد هر نوع سرمایه گذاري در هر بازار دیگري را کوچک جلوه میدهد.

وقتی ارزش پول یک کشور در حد متعارفی کاهش پیدا کند صادرات آن افزایش و واردات آن کاهش می یابد. از این طریق کسري

موازنه تجاري از بین میرود و به تبع این امر اقتصاد قوي می شود، نرخ بیکاري کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادي و فعالیت

اقتصادي بالا میرود و از آنجایی که اقتصادهاي ملل مختلف در جهت هاي مختلفی حرکت میکردند، طبیعتاً برخی تعدیلات لازم

بود. بنابراین محدودیت هاي ورود و خروج سرمایه توسط بیشتر کشورها حذف شدند و شرکت کنندگان اصلی بازار ارز براي تعدیل

کردن نرخ ارز براساس ارزشهاي مورد انتظارشان آزاد گذاشته شدند.

به طور کلی بازار تبادلات ارزي با مفهوم امروز آن از سال 1971 ایجاد گردید. البته در آن زمان معاملات از طریق تلفن یا دورنگار

به صورت محدود انجام میگرفت و تنها در اختیار بانک هاي بزرگ و افراد بسیار ثروتمند بود .اما با پیشرفت وسایل ارتباطی

حدوداً از سال 1998 امکان معامله از طریق شبکه اینترنت نیز فراهم گردیده است. البته مزایاي فراوان و جذابیت این بازار سبب

شده تا در طی مدتی کوتاه این بازار به بزرگترین بازار مالی دنیا تبدیل گردیده و هر روز نیز به تعداد معامله کنندگان آن افزوده

شود.

حال ببینیم بازار فارکس چه ویژگیهایی دارد که انقدر مورد استقبال سرمایه گذاران خرد و کلان است.

ویژگیها بازار تبادل ارز

 1. امکان معامله در تمام طول 24 ساعت شبانه روز
 2. امکان معامله در هر دو جهت بازار (امکان سود در افزایش یا کاهش قیمت)
 3. استفاده از ضریب اهرمی ( leverage ) جهت بالابردن قدرت خرید
 4. امکان تعیین حد سود و ضرر و انجام معاملات سفارشی در غیاب شخص.
 5. هزینه بسیار کم براي انجام معاملات.
 6. نقد شوندگی بسیار بالا(هر لحظه که تصمیم بگیرید میتوانید بخرید یا بفروشید)
 7. دسترسی آسان و سریع
 8. فرصتهاي بیشمار معاملاتی
 9. انعطافپذیري بالا (از نظر زمان حضور در بازار، بکارگیري استراتژي معاملاتی متنوع، تعداد و حجم معاملات و…)
 10. عدم نیاز به پرداخت مالیات، عوارض و یا حتی بهره بابت اعتباراتی که به سرمایه شخص داده می شود.
 11. بدون محدودیت جنسیتی یا فیزیک بدنی و با شرایط سنی هجده سال به بالا و با حداقل سرمایه.
 12. حداقل درگیري در پیچیدگیهاي قوانین دولتی.
 13. کمیسیون معاملاتی صفر.
 14. امکان معامله از هر نقطه دنیا.
 15. امکان استفاده رایگان از حساب آزمایشی.

یکی از ویژگیهاي بسیار مورد توجه معامله گران 24 ساعته بودن این بازاراست که کمی جلوتر توضیح کامل ساعت کاري و

تعطیلات بازار فارکس را توضیح میدهم و اما ویژگی دوم که بازاري دوطرفه ست ، چه معنی دارد

دوستان عزیز نمیدانم چقدر در بازار آتی سکه کار کرده اند و با واژه ي فروش اسقراضی آشنایی دارند بنابراین توضیح میدهم

در نظر بگیرید شما هیچ پولی ندارید و می خواهید وارد بازار سکه بشوید و معامله کنید.تنها یک سند خونه دارید که فرضا 150

میلیون تومن می ارزد

سراغ یک صراف یا مغازه اي در سبزه میدون تهران میروید و ازایشان می خواهید در ازاي یک بسته 100 تایی سکه ي طرح جدید

، سند شما را وثیقه نگه داردو با ایشان توافق میکنید که مثلا بعداز یک ماه با مقداري سود ، 1 بسته 100 تایی سکه به ایشان

برگردانید و سندتان را پس میگیرید

پیش بینی شما از بازار سکه سیر نزولی سکه است.قیمت سکه 950 هزار تومان در حال حاضراست و شما انتظار دارید تا 900 هزار

تومان پایین بیاد.

سکه ها را گرفته و در بازار می فروشید و 95 میلیون تومن پول نقد میگیرید.

بعد از 1 هفته قیمت سکه 900 هزار تومان میشود و پیش بینیتان درست از آب درمی آید.حالا 100 سکه می خرید

به قیمت 90 میلیون و 5 میلیون سود کرده اید

سکه هاي صراف را به ایشان برمیگردانید ، مقداري از سودتان را به وي میدهید طبق توافقتان و سند خونه تان را پس میگیرید

این معامله فروش اسقراضی ست که در بازار جهانی مرسوم است به همین خاطر چه قیمت بالا برود و چه پایین بیاید ، شما

میتوانید معامله کنید

یکی از مهمترین ویژگی هاي بازار فارکس این است که شما در هر ساعت و هر لحظه ، میتوانید هر چه می خواهید بخرید و همان

لحظه معامله تان را ببندید. در واقع همیشه خریدار معامله ي شما وجود دارد

در واقع طرف حساب شما همیشه بروکرتان یا کارگزارست و این باعث میشود که شما در هر لحظه اي که می خواهید ، معامله تان

رو ببندید.

مقایسه بازار فارکس با بازار سهام

بازار فارکس 24 ساعته است.

بازار معامله ارز به شکل اسپات در بین تمامی بازارهاي جهان منحصر به فرد است زیرا معامله در این بازار به صورت 24 ساعته

انجام میشود.در هر ساعتی از شبانه روز یک مرکز مالی مهم در نقطه اي از جهان ،براي تجارت باز است و بانکها و دیگر موسسات

در هر ساعتی از شب و روز به غیر از آخر هفته ها (شنبه و یکشنبه)، به تبادل ارز می پردازند.در حالیکه بعضی بازارها به تجارت روزانه خود خاتمه میدهند ،بازارهاي دیگر در جهان شروع به تجارت میکنند.

تجارت روزانه ابتدا از مرکز مالی استرالیاو اقیانوسیه آغاز میشود.مراکز مالی مهم در سراسر جهان در طول یک روز،یکی پس از

دیگري فعالیت خود را آغاز میکنند ترتیب باز شدن مراکز مالی مهم جهان به این صورت است:نیوزلند،استرالیا،آسیاي جنوب

شرقی(ژاپن ،هنگ کنگ و…)،خاورمیانه،اروپا وآمریکا.مثلا در هنگامیکه بازارها در توکیو در حال بسته شدن هستند،در اروپا معاملات

شروع میشود.در نهایت نیویورك و سایر مراکز در آمریکا گشایش می یابند .اواخر بعدازظهر در آمریکا،شروع روز دیگر در منطقه

استرالیا و اقیانوسیه است و با باز شدن این بازارها،فرایند دوباره شروع میشود.به بیان دیگر،در بازار فارکس هیچ گاه خورشید غروب

نمی کند.

معاملات فارکس به فرم اسپات (لحظه اي) تقریبا در همه جهان انجام میشونداما سه بازار مالی توکیو،لندن و نیویورك،تاثیرگذارترین

بازارها هستندزیرا 70 درصد از معاملات بازار فارکس در زمان فعالیت این مراکزصورت می پذیرد.

میزان فعالیت و حجم معاملات در همه ساعات یکنواخت نیست.در برخی ساعات میزان فعالیت و حجم معاملات به شدت افزایش

می یابد و در مقابل در برخی از اوقات شبانه روز حجم معاملات به حداقل خود می رسد.در ساعاتی که بازارهاي اصلی هم زمان با

هم مشغول به فعالیت هستند،بیشترین حجم معاملات انجام می شود.خصوصا ساعت هایی که بازارهاي اروپا وآمریکا هم زمان با هم

باز هستند.

بازار فارکس یک بازار 24 ساعته ست اما بازار سهام ساعات کاري محدودي دارد،مثلا بازر سهام ایران کار خود را از ساعت 9:00

صبح شروع می کند و 1 بعد از ظهر خاتمه می یابد و یا بازار سهام نیویورك در 9:30 صبح شروع شده و ساعت 5:00 بعدازظهر

خاتمه می یابد.چنانچه بین 5 تا 9:30 روز بعد به هر دلیلی تغییري در قیمت ها ایجاد شود،معامله گران ناچارند تا ساعت بازگشایی

یعنی 9:30 صبح روز بعد منتظر بمانند تا بتوانند معاملات خود را انجام دهند.

leverage میزان بالاي اعتبار اهرمی

نیازي نیست تا مشتري تمام سرمایه لازم براي معامله مورد نظررا در فارکس براي انجام معاملات از طریق کارگزار اختیار داشته باشد بلکه بر اساس اعتباري که کارگزار در اختیار وي قرار می دهد تنها با پرداخت سهم کوچکی از حجم کلی معامله

مورد نظر می تواند اقدام به انجام آن معامله نماید.به اعطاي اعتبار از طرف کارگزار اصطلاحا leverage گفته می شود. از آنجایی

که معمولا نوسانات نرخ یک ارز در طول روز به ندرت از یک یا دو سنت بیشتر میشود،اگر از این اعتبار در معاملات استفاده نگردد

میزان سود (یا ضرر)در معاملات بسیار پایین خواهد بود و جذابیتی براي سرمایه گذاري در این بازار ایجاد نخواهد شد.

در بازار سهام مشتري باید تمام پول لازم براي انجام معامله مورد نظر خود را به صورت نقد پرداخت نماید اما در بازار فارکس براي

انجام یک معامله ،مشتري تنها به یک یا 2 درصد از کل سرمایه لازم را براي انجام معامله پرداخت میکند و مابقی اعتباري است که

بروکر به وي عطا میکند.

اعتباري که بطور معمول بروکرها به مشتریان خود ارایه میکنند برابر ( 1:400 یک به چهارصد ) می باشد. این بدین معنی ست که هر

1000 دلار از پول شما معادل چهار صد هزار دلار خواهد بود.

فرض کنید که کل سرمایه شما ده هزار دلار آمریکا باشد و این پول را براي سرمایه گذاري در بازار سهام در نظر گرفته باشید.

بنابراین بزرگترین معامله اي که می توانید انجام دهید از کل پول شما تجاوز نخواهد کرد. اما اگر با این مقدار پول در بازار فارکس

فعالیت کنید می توانید تا چهارصد برابر حجم سرمایه خود به معامله بپردازید. در واقع با سرمایه اولیه ده هزار دلاري خود، می توانید تا سقف چهار میلیون دلار معامله کنید.

 با این حال نباید از این نکته هم غافل ماند که این اعتبار اهرمی( leverage ) مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند و بدون

مدیریت صحیح در این سیستم همان طور که ممکن است به سودهاي کلان رسید احتمال ضررهاي سنگین نیز وجود دارد.

بنابراین نباید هیچ گاه تمام موجودي خود را براي انجام معامله در یک زمان استفاده نمایید.

برنامه هاي خرید و فروش، بازار را کنترل نمی کنند

تا به حال خیلی شنیده اید که فلان سرمایه گذار با خرید “الف” یا فروش “ب” توانست قیمتهاي بازار را تکان اساسی بدهد و سود

زیادي نصیب خود کند. بازار سهام نسبت به معاملات سرمایه داران بزرگ بسیار حساس است.

اما نقدینگی بالا در فارکس احتمال تأثیر یک سرمایه گذار بزرگ یا یک بانک را روي یک ارز خاص به شدت کاهش می دهد. وجود

بانکها، دولتها، مؤسسات مالی و معامله گران کوچک و مستقل باعث شده که بازار فارکس بیشترین خاصیت نقدینگی را در میان

بازارها داشته باشد.

تحلیلگران و بروکرها هم نمی توانند اندك تأثیري روي این بازار داشته باشند

حتما تًا به حال شنیده اید که تحلیلگر یک شرکت متهم به دادن توصیه اشتباه به مشتریان شرکت شده و درحالی که سقوط قیمت

سهام درحال وقوع است توصیه خرید به مشتریان کرده و از این راه پول زیادي کسب کرده است. این گونه مسائل طبیعت بازار

سهام است و هر چه قدر هم دولت براي پیشگیري از این سوء استفاده ها تلاش کند، باز هم از این خبرها خواهیم شنید.

ولی بازار فارکس به عنوان یک بازار درجه یک، میلیاردها دلار درآمد براي بانکهاي دنیا دارد و لازمه بازارهاي جهانی است.

تحلیلگران در بازار فارکس نمی توانند روي این بازار تأثیر بگذارند، بلکه فقط می توانند آن را تحلیل کنند.

High liquidity نقدینگی بالا

بازار معاملات ارز با میانگین حجم معاملات روزانه 5.3 تریلیون دلار روانترین بازار جهان است. این بدین معنی است که معامله

گران می توانند به میل خود در هر شرایطی با حداقل ریسک یا وابستگی و بدون محدودیت زمانی (به غیر ازروزهاي شنبه و

یکشنبه وارد بازار یا از آن خارج شوند.

معاملات مشتریان در زمان بسیار کوتاهی انجام خواهد شد و مشتري هیچگاه نگران انجام نشدن معامله در خواستی خود نخواهد

بود، در حالی که در بازار سهام این امکان وجود دارد که براي خرید یا فروش سهمی، صف خرید یا فروش تشکیل شود و در نهایت

مشتري نتواند سهم مورد نظر خود را در قیمت دلخواه خریده یا به فروش برساند.

بزرگترین ویژگی این بازار ،فراریت و نقدینگی بالایی ست که دارد و این می تواند در کسري از ثانیه پول شما رو ببلعد

ببینید دوستان بازار جهانی یک بازار بسیار بزرگی ست که فقط و فقط با رعایت ضوابطی که خواهم گفت منجر به موفقیت شما

میشود.

پوشش نرخ ریسک نوسانات ارز

می خواهم در مورد جنبه اي از تحلیل بازار جهانی صحبت کنم که با اینکه یکی از موارد استفاده ي اصلی این بازار است ،اما

متاسفانه در کشور عزیزمان ندیده گرفته شده است.

می دانیم که بازار مالی هر کشوري با بازارهاي مالی تمام دنیا در حال مبادله ست. حتی در زمان تحریم شدید ایران، شاهد واردات از

چین بودیم حتی در بازار صیفی جات .بنابراین این یک اصل انکارناپذیراست که هر بازاري مستقیم یا غیر مستقیم با بازار جهانی در

ارتباط است.

تحلیل بازار جهانی در ابعاد دیگه اي به غیر از معامله و نوسان گیري مورد استفاده است که از چشم دور مانده و ضربه هاي بزرگی

به پایه هاي اقتصاد وارد میکند که استفاده در صنایع مختلف شاهد آن هستیم. فرض کنید شما یک صادرکننده ي گوگرد به

کشورهاي اروپایی هستید.طی یک قرارداد 6 ماهه یا 1 ساله متعهد میشوید، 10000 تن گوگرد در مدت قرارداد تحویل بدهید و

خریدار اروپایی شما متعهد به پرداخت بهاي کالاي شما در این مدت است.حالا چه اتفاقی می افتد؟

یورو اوایل دي ماه 4400 تومان بوده و حالا 3600 تومان شده است.

اینکه 6ماه یا یک سال دیگریورو در چه قیمتی ست بسیار مهم است.اگر بالاتر برود که سود کردید اما اگر پایین بیاد چه اتفاقی

می افتد؟اگر 3000 تومان شد چه؟

اینجاست که در کشور ما فکري برایش نشده است .همین نقص را ما در بانکها، موسسات مالی و صرافیها که گلوگاه اقتصاد کشور

هستند، داریم.

از مهمترین استفاده هاي تحلیل بازرهاي جهانی پوشش رسیک در صنایع مختلف است. در تعریفی بهتر اینکه چطور نرخ نوسان ارز

رو پوشش بدهیم.

بنابراین دوست دارم از شروع بحث با یک دیدگاه باز و بزرگ اندیش به بازار جهانی نگاه کنیم و خودمان را بخشی از این بازار بدانیم

علاوه بر نوسانگیري که انجام می دهیم.

درشروع نگاهی بیندازیم به هدف این دوره و ساعاتی را که به امید خدا قرارست کنار هم باشیم.

نهایت هدف هر سرمایه گذاري کسب درآمد،سود و یا پول سازیست که باید براي این اهداف برنامه ریزي شود و این برنامه با توجه به

دانش، تجربه، مدیریت ریسک و بینش هر کسی متفاوت است.

بنابراین براي موفقیت در بازاري که تراکنش روزانه ش 5.3 تریلیون دلار یا بیشتر است،نیاز به سیستم معاملاتی یا Trading system داریم.

سیستمی منحصر به فرد هر شخص که باتوجه به شخصیت، توانایی سرمایه گذاري، ریسک پذیري، تجربه، دانش و دیدگاه او

،متفاوت است.طراحی این سیستم بخشی از هدف ماست.

آشنایی با انواع معاملات 

در این قرارداد خریدار باید کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزاربه صورت نقد پرداخت نماید و فروشنده نیز باید تا حداکثر

دو روز کاري کالاي مورد معامله را به خریدار تحویل نماید. این نوع قرارداد در بازار مبادلات ارزغالبا به صورت لحظه اي نقد می

شود.

دوستان مهمترین و اصلی ترین نوع معامله ، معامله ي اسپات یا لحظه یه که سما با پرداخت کارمزد به بروکر در لحظه می فروشید

یا می خرید.

(Forward) قرارداد سلف – فوروارد

در این قرارداد، کل مبلغ در زمان انجام معامله از طرف خریدار پرداخت میشود و فروشنده متعهد می شود در تاریخ و زمان معین

کالا را با قیمت مورد توافق به خریدار تحویل دهد.

(Future) قرارداد آتی – فیوچر

در این روش فروشنده مطابق یک قرارداد صلح تعهد می نماید مقدار معینی از دارایی یا کالایی مشخص را در زمانی معین در مقابل

مبلغی به خریدار تحویل دهد. بر اساس این قرارداد، فروشنده مقدار دارایی مورد مصالحه را در سررسید مشخص تحویل می دهد و

خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه و توافق شده را در سررسید می پردازد. طرفین در قالب شرط ضمن قرارداد به شخص ثالث یا

کارگزاري وکالت می هند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف بدهد. هر یک از

طرفین می توانند قبل از سررسید با انعقاد قرارداد صلح دیگري شخص ثالثی را در قرارداد صلح اولیه جایگزین خود نمایند و پس از

تسویه از قرارداد خارج شوند کلیه قرارداد ها در زمان سررسید مقرر حتما باید تسویه شوند.

معامله ي فیوچر یا آتی یکی از مهمترین و کاراترین نوع معامله براي پوشش ریسک در حالات مختلف است که البته کارایی

چندانی در نوسانگیري ارزي ندارند.

(Option) قرارداد اختیار معامله – آپشن

قرارداد اختیار خرید: قراردادي است که به موجب آن عرضه کننده کالا، حق خرید مقدار معینی از کالاي مورد نظر را در زمان

معین و با قیمت مشخص تعیین شده در حال حاضر به طرف دوم قرارداد اعطا می نماید بدون اینکه طرف دوم ملزم به خرید آن

کالا باشد.

قرارداد اختیار فروش: قراردادي است که به عنوان شرط ضمن عقد، به موجب آن خریدار حق فروش مقدار معینی از کالاي

مورد نظر را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف دیگر اعطا می نماید. بدون آنکه فروشنده ملزم به فروش کالا در تاریخ قید

شده باشد.

در همه قراردادهاي اختیار خرید و فروش کارمزد بالاتري نسبت به انواع قراردادهاي دیگر مورد محاسبه قرار میگیرد. بسته به زمان

لغو یا تحویل کالا این قراردادها به دو نوع سیستم آمریکایی و اروپایی نیز تقسیم بندي می شوند.

از معامله اپشن هم در پوشش ریسک استفاده میشه اما چون یک اختیاراست ریسک بالاتري نسبت به آپشن دارد که یک حق

است.

نمادهاي معاملاتی

آشنایی با کدهای معاملاتی ISO در بازار ارز

براي ارزها، شاخص ها و کالاهاي اساسی معین نموده (ISO) نمادها علامت هاي اختصاري هستند که سازمان استاندارد جهانی

است. این نماد ها معمولا سه حرفی هستند.

معمولا در نام اختصاري ارزها دو حرف اول نماد علامت اختصاري کشور مربوطه و حرف سوم نماد یا حرف اول ارز مربوطه می

باشد.

United States Dollar USD دلار ایالات متحده امریکا

European Union Euro EUR یورو اتحادیه اروپا

Japanese Yen JPY ین ژاپن

Great Britain Pound GBP پوند انگلستان

Swiss Franc CHF فرانک سوئیس

Australian Dollar AUD دلار استرالیا

Canadian Dollar CAD دلار کانادا

Gold ounce XAU یک اونس طلا

Silver ounce XAG یک اونس نقره

دوستان توجه داشته باشند که در پلتفرم معاملاتی نمادها خیلی زیاد هستند و من تنها تعدادي را معرفی کردم.

 (Currency Pairs) آشنایی با مفهوم جفت ارز

همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار با ارز دیگري تعیین می شود. به عنوان مثال ارزش یورو باید بر اساس ارز دیگري بیان شود،

(قیمت یورو در مقابل دلار (یعنی هر یک یورو چه میزان برابري نسبت به دلار ارزش دارد) قیمت یورو در مقابل پوند( براي هر یک

یورو چه مقدار پوند باید پرداخت شود). از اینرو در بازار مبادلات ارز با جفت ارزها سر و کار خواهیم داشت).

دو ارز مشخص می شوند مانند: (ISO) جفت ارزها با نماد اختصاري

میزان برابري یورو در مقابل دلار EUR/USD

میزان برابري پوند در مقابل دلار GBP/USD

میزان برابري دلار در مقابل فرانک سویس USD/CHF

میزان برابري دلار در مقابل ین ژاپن USD/JPY

چهار زوج ارز فوق را جفت ارزهای اصلی می نامند ( Major Currencies ) و در صورتی که یکی از طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن را زوج ارز متقاطع ( cross currency ) می نامند مانند : EUR/JPY- GBP/CHF- AUD/CAD

واحدهاي معاملاتی

این بحث نیاز به تمرکززیادي دارد.

نرخ الان پوند دلار 1,4796 است.این به چه معنی ست؟ یعنی هر پوند ا دلار و 47 سنت و 96 پیپ می باشد

در بازار جهانی چون روزانه بیشتر از 1 الی 2 سنت نوسان نداریم ، واحدي ایجاد شده به نام پیپ است.هر 100 پیپ یک سنت است.

100 pip=1 cent

100 cent=1 $

بطور مثال اگر پونددلار از 1,4796 به 1,4896 برسد ، 100 پیپ یا یک سنت بالا رفته است

١٣

واحد معاملاتی در فارکس 1 لات یا 100000 دلاراست و حالا حساب کردن نوسانات با واحدهاي معاملاتی

هر پیپ یک لات= 10 دلار

هر پیپ 0,1 لات= 1 دلار

هر پیپ 0,01 لات = 10 سنت

هر یک لات معامله ي شما با حرکت یک پیپ یا پوینت 10 دلار حساب میشود

1lot=100000 $

شما یک لات پوند دلار در قیمت 1,4791 می خرید.اگر قیمت بشود 1,4803 چقدر سود کرده اید؟

حالا اگر ما 0,1 لات پوزیشن گرفته بودیم میشد 12 دلار و اگر 0,01 لات بود، میشد 1 دلار و 20 سنت و اگر یک لات بودبا توجه

به اینکه 12 پیپ فاصله دارد و هر پیپ 10 دلاراست در یک لات ، میشود 120 دلار

بدین معنی که قیمت Bid: و 1,1201 Ask: نگاه کنید، خواهید دید 1,1203 EUR/USD مثلا در نرم افزار معاملاتی به

خرید جفت ارز یورو به دلار براي شما 1,1203 و قیمت فروش این جفت ارز براي شما 1,1201 می باشد. تفاوت این نرخ ها

. معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است.  مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد.

اسپرد در واقع هزینه اي است که معامله گر براي انجام معامله خود می پردازد. همانطور که ملاحظه می کنید، نسبت به حجم

معامله عدد بسیار کوچکی خواهد بود.

دوستان این بحث واحد معاملاتی بسیار مهم است و اگر فقط 1 لات رو یاد بیگیرید بقیه اش راحت خواهد بود.

(Bid & Ask) قیمت خرید و فروش و (Spread) آشنایی با مفهوم اسپرد

در بازار مبادلات ارز، براي هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد .یکی قیمتی است که شما می توانید در آن

قیمت خرید انجام دهید ( این نرخ را ask می نامند. ) و دیگري قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید

(این قیمت را bid می نامیم.) به اختلاف قیمت بین این دو اسپرد می گویند.

اهرم افزایش سرمایه (Leverage) آشنایی با تعریف لوریج

از آنجا که تغییر نرخ برابري ارزها در بازار، روزانه در حدود یک درصد می باشد، ممکن است معامله گران و سرمایه گزاران شخصی

و خرده پا رغبتی به معامله در بازار تبادلات ارزي نداشته باشند. چرا که اگر بتوانند با انجام معامله مناسب در زمان مناسب کل این

تغییر نرخ را به نفع خود داشته باشند نیز در روز حداکثر یک درصد سود خواهند داشت که براي سرمایه هاي کوچک رقم بسیار

ناچیزي خواهد شد. از این رو در بازار مبادلات ارز مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا مطرح می گردد.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا 100 برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم می تواند بسته به کارگزار

شما بین 50 تا 3000 متغیر باشد) به عنوان مثال معامله گري که 10000 دلار سرمایه در اختیار دارد، می تواند تا 1000000 دلار

معامله انجام دهد. بنابراین اگر در یک معامله 1000000 دلاري، بتواند یک دهم نوسان روزانه یک جفت ارز را شکار کند، یعنی

0,1 درصد، 1000 دلار سود عاید وي خواهد شد که برابر 10 درصد سرمایه اولیه وي می باشد. به این معنی که با در اختیار

داشتن 10000 دلار، یک معامله یک میلیون دلار را آغاز می کند. در اینجا معامله گر صاحب یک معامله یک میلیون دلاري است،

هر چقدر که این معامله سود ایجاد کند متعلق به وي خواهد بود ولی اگر این معامله به ضرر منجر شود، ضرر معامله یک میلیون

دلاري از 10000 دلار وي کاسته می شود تا جایی که ممکن است ضرر این معامله به اندازه کل 10000 دلار سرمایه برسد. در

چنین وضعیتی، معامله به طور خودکار از طرف کارگزار بسته می شود. همانطور که مشاهده می کنید، اعتبار اهرمی

مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند. هم می تواند سودهاي معامله گر را صدها برابر کند و هم منجر به ضرر او شود.

ببینید شما اگر یک لات پونددلار بخرید و تفاوت خرید و فروش در بروکر 2 پیپ باشه ، شما باید 20 دلار اسپرد بدید (هر پیپ در

یک لات 10 دلار)

براي 0,1 لات ، 2 دلار __________و براي 0,01 لات 20 سنت

و اما لورج .اگر شما یک حساب 1000 دلاري باز کنید و لورج بروکر شما 1:500 باشه .در واقع میتونید به اندازه ي 500000 دلار

معامله کنید

یعنی 5 معامله ي 1لاتی

یا 50 معامله ي 0,1 لات

اصول انجام محاسبه سود و زیان

 محاسبه سود و زیان معامله اي از یک جفت ارز بر اساس ارز دوم انجام می شود.

نحوه محاسبه سود و زیان تغییرات قیمت بر اساس ارز دوم

(Profit or Loss= (Sell Price – Buy Price) * Amount)

مثال :معامله گري جفت ارز یورو به دلار آمریکا را با اعتبار نیم لات در قیمت 1,2744 فروخته و در قیمت 1,2717 خرید انجام

داده است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر محاسبه می شود.

EUR/USD

Buy Price= 1,2717

Sell Price= 1,2744

Contract Size= 0,5 Lot or 50K

Profit or Loss = (1,2744 – 1,2717) * 50000= 135

این معامله 135 دلار سود داشته است.

آشنایی با انواع دستورات

– هر نوع معامله در بازار مبادلات ارز با مشخص شدن چهار شاخص دستوري انجام می پذیرد: 1- نوع جفت ارز 2- حجم معامله 3

تعیین دستور خرید یا فروش 4 -قیمت ورودي

1-Market Order 2- Pending Order معاملات در بازار مبادلات ارز به دو شکل کلی انجام می پذیرد

آشنایی با Market orders

سفارش و دستوري که معامله گر به صورت دستی و لحظه اي بر اساس نرخ هاي موجود ارائه شده وارد بازار می شود. دستوراتی که

براي کارگزار داراي چهار شاخص بالا باشد دستورات لحظه اي ورود به بازار نامگذاري می شود. این دستورات توافق مشتري با نرخ

لحظه اي ارائه شده کارگزار را براي ورود به معامله جدید نشان می دهد.

آشنایی با pending orders

سفارش و دستوري که بر اساس قیمت حال حاضر بازار تعیین نشود بلکه بر اساس تغییرات قیمت دستور ورود به بازار تنظیم گردد

یک دستورات معلق نامیده می شود .به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز Eurusdبرابر 1,0810 باشد، معامله گر می تواند

دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به 1,0920 رسید، خرید یا فروشی براي وي انجام دهد. دستورات معلق نسبت به

دستورات بازاري داراي یک پارامتر اضافی یعنی زمان می باشد. در زیر دو نمونه از این دستورات بسته به جهت و قیمت توضیح

داده می شود.

غیر از مبحث زمان فعال سازي به قیمت فعال سازي دستور نیز وابستگی دارند و از این لحاظ به چهار دسته تقسیم Pending Order انواع

می شوند.

دستور باي لیمیت دستوري است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاري بازار گذاشته می شود. این دستور Buy Limit.1

زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودي را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

دستورسل لیمیت دستوري است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاري بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی Sell Limit.2

استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

دستور باي استاپ دستوري است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاري بازار قرار می دهد. این دستور زمانی Buy Stop .3

استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودي را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

دستور سل استاپ دستوري است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاري بازار قرار می دهد. این دستور Sell Stop .4

زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

غیر از انواع دستوراتی که براي ورود به معاملات نزد کارگزار قابل تعریف می باشد دستورات دیگري نیز وجود دارند که از جنبه

هاي مختلف مدل معاملات را براي کارگزار مشخصمی کند. از مهمترین این دستورات که براي معاملات فعال و باز تعریف می

هستند. Take Profit و Stop Loss شود تیک پرافیت و استاپ لاس

از خانواده دستورات استاپ می باشد. این دستور براي کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد ضرر Cut Loss یا Stop Loss

شد در چه قیمتی کاگزار معامله را با زیان متوقف کند.

دستوري از خانواده دستورات لیمیت می باشد. این دستور براي کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد سود شد Take Profit

کارگزار معامله را با چه میزان سود به پایان برساند.

آشنایی با مفهوم بهره شبانه ( سوآپ swap ) و نحوه ی محاسبه در معاملات

از آنجا که اغلب معاملات در بازار ارز در شبکه بانکی انجام می شود و واسطه سرمایه گذاران با بانک ها در قالب موارد بروکر

(کارگزاران) می باشند .کارگزاران به علت اینکه نرخ بهره در کشورهاي مختلف نزد بانک ها متفاوت می باشد بر اساس ساعت

مشخص خویش ما به تفاوت نرخ بهره معاملات باز مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آنرا در سود و زیان معامله لحاظ می کنند.

بروکرهایی نیز وجود دارند که در زمان بازگشایی حساب به مشتریان اطلاع می دهند سیستم آنها بر مبناي کسر مبلغی معین به

ازاي هر لات معامله بعد از پایان روز کاري می باشد. مفهوم بهره شبانه در معاملات اسپات (لحظه اي) که کمتر از دو روز کاري

معاملات باز می باشند کاربرد زیادي ندارد ولی در صورتی که قصد سوداگري با معاملات بلند مدت را دارید حتما از روش محاسبه

بهره شبانه کارگزار و نرخ هاي بهره کشورهاي مختلف آگاهی داشته باشید.

عملکرد بروکرها

Market Maker

و درخواست Dealing Desk) بروکر مارکت میکر بروکري است که در هنگام انجام معامله خود یک سر معامله را در اختیار گرفته(از طریق

شما را به جایی منتقل نمی کند. به این معنی که در صورت فروش یک جفت ارز یا یک کالا به عنوان خریدار در برابر شما رفتار می کند و در

صورت خرید نیز به صورت فروشنده در برابر شما رفتار می کند.البته برخی مارکت میکرها هم در مواقعی بخشی از درخواست هاي خود را به

شبکه بانکی منتقل می کنند.

Dealing Desk

در واقع معنی مختلفی دارد. مثلا در زمان قدیم به مکانی بزرگی در کارگزاریها گفته می شد که تعداد زیادي تلفن در آن قرار داشت و افراد

دستورهاي مشتریان را از طریق تلفن دریافت می کردند .

در بحث بروکرهاي فارکس،دیلینگ دسک تاحدي تعریفی شبیه تعریف فوق دارد. در حقیقت دیلینگ دسک فضایی است که در آن دستورات

مشتریان اجرایی می شود. این اجرایی شدن دستورات می تواند توسط افراد و یا توسط یک نرم افزار صورت بگیرد.

ECN Brokers

درخواستهاي شما را به مکانی ECN می باشد. یک بروکر Electronic Communications Network مخفف عبارت ECN

که در آن بانکها، معامله گران و یا مارکت میکر ها (در حالتی که مارکت میکر درخواست را به شبکه بین (market place) منتقل می کند

بانکی انتقال داده باشد)می توانند عرضه و تقاضا خود را وارد کنند، و در این حالت در خواست خرید و فروش شما با درخواست فروش یا خرید

یک بانک، تریدر مجزا و … تطبیق داده شده و معامله صورت می گیرد.

STP Brokers

در تعریف، این بروکرها، بروکرهایی هستند که خود طرف معامله با مشتري قرار نمی گیرند، بلکه آن را به جاي دیگر منتقل می کنند. این

نام Liquidity Provider انتقال بیشتر به این صورت است که دستور مشتري به بانک یا موسسه یا کارگزار دیگري که از آن تحت عنوان

بزرگ شناخته می شود و خیلی از Liquidity Provider برده می شود ارجاع داده می شود. به عنوان مثال دویچه بانک به عنوان یک

بروکرها دستورات خود را به این موسسه ارجاع می دهند.

نکته:

همانطور که گفته شد در نهایت مکانیزم بروکرها به سه دسته تقسیم میشود:

-یا خود بروکر یک سر معامله را می گیرد. (مارکت میکر)

(ECN) وارد می کنند تا با درخواست بقیه مثل بانکها یا افراد و .. مچ شود market place -یا معامله را به یک

.(STP) منتقل می کنند Liquidity Provider -یا درخواست رو به

هم می NDD(No Dealing Desk) را STP بر اساس این مکانیزمها تعاریف مختلفی وجود دارد. مثلا در برخی موارد بروکرهاي

گویند.

می شناسند. NDD را تحت عنوان STP چه ECN ندارند چه Dealing Desk و یا در یک تعریف دیگر کلیه بروکرهایی که__

آموزش های پایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *