نقش نهاد واسط در انتشار اوراق اجاره چیست؟

آموزش سرمایه گذاری در بورس

نقش نهاد واسط در انتشار اوراق اجاره چیست؟

در درس قبل، ضمن معرفی اوراق اجاره به عنوان یکی از انواع اوراق بهادار اسنامی با سود مشخص و تضمین شده گفتیم، که انتشار اوراق اجاره توسط یک نهاد مالی به نام نهاد واسط انجام می شود. به این صورت که نهاد واسط اوراق اجاره را به سرمایه گذاران می فروشد و با وجوه حاصل شده دارایی مورد نیاز شرکت متقاضی، مثلا هواپیما برای شرکت هواپیمایی را خریداری می کند و به شرکت مذکور اجاره می دهد.

در طول دوره اجاره هم نهاد واسط مبالغ اجاره بهارا از شرکت دریافت می کند و به دارندگان اوراق که در واقع مالک دارایی هستند پرداخت میکند. نهاد واسط یکی از ارکان اصلی در فرایند انتشار اوراق اجاره محسوب می شود. سوالی که ممکن است در این خصوص برایتان پیش آمده باشد این است که اساسا نقش نهاد واسط چیست؟ و اگر این نهاد از فرایند انتشار اوراق اجاره حذف شود چه مشکلی پیش می آید؟

برگردیم به مثال شرکت هواپیمایی. در این مثال گفتیم که نهاد واسط هواپیما رابا منابع مالی حاصل از فروش اوراق اجاره به سرمایه گذاران خریداری می کند و به شرکت هواپیمایی اجاره می دهد. حال فرض کنید نهاد واسط از این فرآیند حذف شود. چه اتفاقی می افتد؟ طبیعتا سرمایه گذاران باید مبالغ مختلفی که در اختیار دارند یکجا جمع کنند، هواپیما را خودشان خریداری کنند و در قالب قراردادهای جداگانه سهم خودشان از هوایپما را به شرکت هواپیمایی اجاره دهند. همچنین هرکدام مستقیم با شرکت هواپیمایی در ارتباط باشند و مبالغ اجاره بهای خود را دریافت کنند. در پایان دوره اجاره هم باید همه سرمایه گذاران با شرکت هواپیمایی قراردادهای فروش جداگانه منعقد کنند و سهم خود را از هواپیما به شرکت مذکور بفروشند.

خب مشخص است که این کار بسیار دشوار و پردردسر است، هم سرمایه گذاران هم شرکت هواپیمایی درگیر مجموعه ای از روابط کاری می شوند که انجامش وقت و انرژی بسیار زیادی را از طرفین می گیرد. بنابراین نهاد واسط این نقش را به عهده دارد تا باعث آسان شدن فعالیت اقتصادی طرفین شود. نهاد واسط همانطور که از اسمش هم مشخص است نقش واسطه را بین خریداران اوراق اجاره به عنوان موجر و شرکت متقاضی دارایی به عنوان مستاجر ایفا می کند. این نهاد از یک طرف وکیل سرمایه گذاران به حساب می آید چون به وکالت از آنها و با استفاده از وجوه ناشی از فروش اوراق اجاره دارایی مورد نظر را خریداری می کند و این دارایی را در قالب قرارداد مشخص به شرکت متقاضی اجاره میدهد. از طرف دیگر به وکالت از شرکت متقاضی برخی از امور از جمله پرداخت مبالغ اجاره بها به خریداران اوراق اجاره را انجام می دهد.

بنابراین اگر بخواهیم در یک جمله نقش نهاد واسطه را در فرآیند انتشار اوراق اجاره توضیح دهیم این نهاد نقش وکیل دوجانبه سرمایه گذار، موجر و متقاضی، مستاجر را ایفا می کند. به دلیل اهمیت نقش نهاد واسط در فرآیندانتشار اوراق اجاره، مجلس شورای اسلامی هم درقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که یکی از قوانین مالی مهم و مرجع در بازار سرمایه محسوب می شود، این نهاد مالی را به رسمیت شناخته است. دراین قانون نهاد واسط به این صورت تعریف شده است:

نهاد واسط یکی از نهاد های مالی موضوع قانون بازاراوراق بهادار جمهوری ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.

همانطور که قانون هم صراحت دارد اولا نهاد واسط یک نهاد مالی است و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند. بنابراین نظارت دقیق برعملکرد این نهاد توسط سازمان بورس صورت می گیرد. ثانیا نقش نهاد واسط تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار براساس عقود اسلامی است بنابراین کلیه ملاحظلات شرعی در انتشار اوراق بهادار توسط نهاد واسط مدنظر قرارمیگیرد و این اوراق بر اساس عقود اسلامی مانند عقد مشارکت، عقد اجاره و یا سایر عقود اسلامی  منتشر می شود.

خب امیدوارم از مطالبی که در این برنامه گفتیم استفاده کرده باشید. در برنامه بعد هم درباره اوراق اجاره اطلاعات بیشتری  خواهیم داد.

آموزش سهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *